Gökçe Oflu’nun Yapıtları Üstüne

Gökçe Oflu’nun Yapıtları Üstüne..

Bireysel yaşanmışların üzerine kurduğumuz şu an; burada, şimdi, sanatçı için, anlatınında temelidir. Bugün; Birey olma, direnme ve toplumla bütünleşme süreçleri sanatçıyı nereye taşımaktadır? Sürecin tümünü bir paylaşım ve etkileşim alanı olarak tariff etmek mümkün müdür? Diğer taraftan, bu etkileşimli yapı; gizli kalmış, üstü örtük gizleri açıklığa taşırken, farkında olmadan bakış açılarımız genişliyor mu? Bugün, tüm bu çeşitliliğin yararına ikna edilebildik mi?

Gökçe Oflu’nun işleri; bu izlekte geçmişin izleri, bugünün degerleri ve geleceğe yönelik önermelerin ipuçlarını taşır.

 

Öne çıkan teknik çeşitlilik,Oflu’nun  anlatım dilindeki çeşitliliğe eşlik eder.Sanatçının kullandığı kumaş üzerine baskı, boyama, keçe, kağıt gibi geleneksel teknikler geçmişle bağ kuran güncel yorumlara çevrilir. Oflu’nun işleri; kimi zaman toplumsal sorunlara değinen, kimi zamandakendi bireyselliğine dönük bir çizgide temellenir. Özetle; İmgeler, simgeler ve geleneksel motiflere eşlik eden plastic değerlerin toplamı olan bu kendine dönük bütünlük ,izleyici için yeni bir sorgu alanı açmaktadır.

Leave a Comment